Regulaminy

  1. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali pobierz PDF»
  2. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w SM Morsbud pobierz PDF»
  3. Regulamin używania lokali i porządku domowego w SM Morsbud pobierz PDF»
  4. Regulamin w sprawie warunków wydawania pozwoleń na montaż anten satelitarnych i RTV na zewnętrz lokali SM „Morsbud” w Szczecinie. pobierz PDF»
  5. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania pobierz PDF»

Regulaminy

Regulaminy

Administracja Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa MORSBUD

ul. Lenartowicza 9a
71-445 Szczecin

Sekretariat: 91 422 30 26
Administracja i księgowość: 91 423 26 31
Fax: 91 422 30 26
Email: biuro@smmorsbud.pl

Przyjęcia interesantów: Pn-Pt 8:00-15:00
więcej informacji »