Regulaminy

  1. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali pobierz PDF»
  2. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w SM „Morsbud” pobierz PDF»
  3. Regulamin używania lokali i porządku domowego w SM „Morsbud” pobierz PDF»
  4. Regulamin funduszu na remonty i konserwacje pobierz PDF»
  5.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w SM „Morsbud” w Szczecinie

pobierz PDF»