Zarząd Spółdzielni

Prezes ZarząduKrzysztof Hałaburda
Z-ca PrezesaWiesław Kubiak

Przyjęcia interesantów:
Rejestracja osobista w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Lenartowicza 9a, lub telefoniczna pod numerem telefonu
91 422 30 26

Zarząd Spółdzielni

Zarząd SM Morsbud w Szczecinie

Prezes Zarządu Krzysztof Hałaburda
Z-ca Prezesa Wiesław Kubiak
     

Przyjęcia interesantów:
Rejestracja osobista w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Lenartowicza 9a, lub telefoniczna pod numerem telefonu
91 422 30 26