Komunikaty

Zawiadomienie o zmianie porządku obrad WZ -28.07.2022

                                                                                                   Szczecin 13.07.2022 Zawiadomienie nr 1 o zmianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” -28.07.2022 r.(czwartek) godz. 17:00, aula …