Statut SM Morsbud w Szczecinie

Pobierz pełną wersję statutu w formacie PDF »

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Postanowienia wstępnezobacz »
2.Cel i przedmiot działalnościzobacz »
II.CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI
1.Powstanie członkostwazobacz »
2.Prawa i obowiązki członkówzobacz »
3.Ustanie członkostwazobacz »
4.Postępowanie wewnątrzspółdzielczezobacz »
5.Wpisowe i udziały i inne opłatyzobacz »
III. PRAWA DO LOKALI
1.Postanowienia ogólnezobacz »
2.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnegozobacz »
3.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokaluzobacz »
4.Prawo odrębnej własnościzobacz »
5.Wynajem lokalizobacz »
6.Zamiana mieszkańzobacz »
7.Sprzedaż lokalizobacz »
IV. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI
1.Przepisy ogólnezobacz »
2.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnegozobacz »
3.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokaluzobacz »
4.Spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowegozobacz »
 V. WKŁADY
1.Postanowienia ogólnezobacz »
2.Wkłady mieszkaniowezobacz »
3.Rozliczenia z tytułu wkładu mieszkaniowegozobacz »
4.Wkłady budowlanezobacz »
5.Rozliczenie z tytułu wkładu budowlanegozobacz »
VI. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI
1.Opłaty za używanie lokalizobacz »
VII. ROZLICZENIA Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA LOKALU
1.Dodatkowe wyposażenia lokaluzobacz »
VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
1.Gospodarka spółdzielnizobacz »
IX. ORGANY SPÓŁDZIELNI
1.Postanowienia ogólnezobacz »
2.Walne zgromadzeniezobacz »
3.Rada nadzorczazobacz »
4.Zarządzobacz »
5.Przepisy wspólne dla rady i zarząduzobacz »
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Postanowienia końcowezobacz »