Rada Nadzorcza Spółdzielni

Przewodniczący RadyCezary Machnacz
Zastępca PrzewodniczącegoTomasz Kruk
Sekretarz RadyBarbara Banasiak
Członek RadyJacek Adamiak
Członek Rady

Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza  przyjmuje interesantów  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” przy ul. Lenartowicza 9a, od 17:00 do 18:00 w każdą pierwszą środę miesiąca :

03.08.2022

07.09.2022

05.10.2022

09.11.2022

07.12.2022

Sprawy można kierować także na pocztę elektroniczną:  radanadzorcza@smmorsbud.pl