Rada Nadzorcza Spółdzielni

Przewodniczący RadyDominik Bracki
Zastępca PrzewodniczącegoMilena Bera
Sekretarz RadyUrszula Dochniak
Członek RadyBarbara Banasiak
Członek Rady
Konrad Lipowicz

Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza  przyjmuje interesantów  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” przy ul. Lenartowicza 9a, od 17:00 do 18:00 w następujących dniach :

  •  10.07.2024 r.               
  • 14.08.2024  r.
  • 11.09.2024 r.
  • 09.10.2024 r.
  • 13.11.2024 r.
  • 11.12.2024 r.

Prosimy zgłosić na adres email: radanadzorcza@smmorsbud.pl zamiar  przybycia na dyżur oraz  podanie tematyki spraw, które będą omawiane z Członkami RN.