Rada Nadzorcza Spółdzielni

Przewodniczący Rady Tomasz Kruk
Zastępca Przewodniczącego Irena Bąkowska
Sekretarz Rady Barbara Banasiak
Członek Rady Jacek Adamiak (wyznaczony przez RN do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa)
Członek Rady  

Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza  przyjmuje interesantów  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” przy ul. Lenartowicza 9a, od 17:00 do 18:00 w następujących dniach :

  • 08.11.2023 r.                  
  • 13.12.2023 r.
  • 10.01.2024 r.
  • 14.02.2024 r.
  • 13.03.2024 r.
  • 10.04.2024 r.
  • 08.05.2024 r.
  • 12.06.2024 r.

Najpóźniej na 7 dni roboczych  przed w/w  terminami na adresy email: radanadzorcza@smmorsbud.pl lub biuro@smmorsbud.pl prosimy zgłosić zamiar  przybycia na dyżur,  podanie tematyki spraw, które będą omawiane z Członkami RN oraz podanie numeru telefonu do kontaktu.