Regulaminy

  1. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali pobierz PDF»
  2. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w SM Morsbud pobierz PDF»
  3. Regulamin używania lokali i porządku domowego w SM Morsbud pobierz PDF»
  4. Regulamin w sprawie warunków wydawania pozwoleń na montaż anten satelitarnych i RTV na zewnętrz lokali SM „Morsbud” w Szczecinie. pobierz PDF»
  5. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania pobierz PDF»