Komunikaty

Komunikat ZWiK o wodzie w kranach mieszkańców Szczecina

„ZWiK Sp. z o.o. informuje, że woda do picia w kranach mieszkańców Szczecina nie pochodzi z Odry. Ujmowana jest z jeziora Miedwie oraz ze studni głębinowych Pilchowa i Skolwina. Jest czysta i bezpieczna oraz codziennie skrupulatnie badana przez certyfikowane laboratorium. Odpowiada wszystkim wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”