Komunikaty

Komunikat Rady Nadzorczej w sprawie parkingu Lenartowicza 6-9a

Komunikat Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie w sprawie regulaminu miejsc parkingowych przy budynku    ul. Lenartowicza 6-9a

W  dniu 19.04.2018 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie na którym uchylona został uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2017 z dnia 12.12.2017 r. wprowadzająca „Regulamin korzystania z miejsca parkingowego” . Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców Rada Nadzorcza sporządziła projekt nowego regulaminu w którym to uwzględniono postulaty mieszkańców jak i  opinie Radcy prawnego.

Projekt niniejszy  został umieszczony na stronie internetowej SM „MORSBUD” www.morsbud.pl  w zakładce Aktualności, jak również będzie udostępniony chętnym  w biurze Spółdzielni w godzinach urzędowania,  celem konsultacji z mieszkańcami.

Do dnia 15 maja 2018 r prosimy  o przesyłanie wszelkich uwag i pomysłów w sprawie projektu Regulaminu na adres mailowy biuro@smmorsbud.pl lub radanadzorcza@smmorsbud.pl lub dostarczenie ich do biura Spółdzielni.

Wszelkie uwagi będą cenną wskazówką  i posłużą do utworzenia ostatecznej wersji Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych.

Sekretarz Rady Nadzorczej

         Marek Maćkowski