Komunikaty

Zmiana stawek opłat eksploatacyjnych od 01.02.2021

Uchwałą Zarządu SM „Morsbud” nr 02/01/2021 z dnia 12 stycznia 2021 wprowadza się nowe stawki opłat eksploatacyjnych, obowiązujących od 01.02.2021.

Nowe stawki opłat związane są ze zmianą z 7,5 zł/m3 na 8,8 zł/m3 ilości zużycia wody przy rozliczeniu opłat za wywóz śmieci; zmianą z tytułu rozliczenia wody za II półrocze 2020r. oraz rozliczenia ciepłej wody i gazu (ul. Lenartowicza, Pl. Zgody).

Szczegółowe rozliczenie oraz wysokość nowych opłat znajdują się w Państwa skrzynkach pocztowych oraz w gablotach na klatkach schodowych.

Nadpłatę należy odliczyć od opłaty za m-c luty 2021 a niedopłatę uiścić do 28.02.2021.