Komunikaty

Wymiana wodomierzy

Zarząd Sp-ni Mieszkaniowej „Morsbud” informuje, że od 25 stycznia przystępuje do wymiany wodomierzy cw i zw. Wymiany dokonuje firma Techem. Lokatorzy poszczególnych zasobów mieszkaniowych będą z 7 -dniowym wyprzedzeniem informowani o dwóch terminach wymiany wodomierzy.

Trzeci indywidualnie uzgodniony z firmą Techem termin odbędzie się za dodatkową opłatą- dojazd 25,00 zł+VAT.

Koszt dzierżawy, wymiany 1 szt wodomierza oraz odczytu radiowego wynosi 2,66 zł brutto miesięcznie i będzie doliczony do wymiaru opłat eksploatacyjnych.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac jest Pan Maciej Różański tel. 601-742-201.

I etap – Lenartowicza 6-9a; Lenartowicza 21-22a

Prowadzenie prac montażowych w lokalach mieszkalnych odbędzie się przy zachowaniu wymaganych przepisami wytycznych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Techem stosowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa w związku z COVID 19.

Pracownicy wyposażeni będą we wszystkie niezbędne środki ochrony rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Prosimy o informację jeśli dany lokal jest objęty kwarantanną.