Komunikaty

Prace budowlane w garażu przy ul.Robotniczej

Zarząd S.M. „MORSBUD” informuje, że od dnia 17.04.2024 r. w garażu wielostanowiskowym przy ul. Robotniczej 24 prowadzone będą prace budowlane związane z instalacją hydrantową. Planowany termin zakończenia prac to 20.05.2024 r.

W okresie trwania prac mogą występować krótkotrwałe przerwy w dostawie wody do mieszkań.