Komunikaty

Lustracja

Zarząd S.M. „MORSBUD” informuje, że 2 kwietnia rozpoczęło się lustracyjne badanie legalności, gospodarności i rzetelności działania naszej spółdzielni dotyczące okresu 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r. Jest to procedura standardowa, a obowiązek jej przeprowadzenia wynika z ustawy Prawo Spółdzielcze.

Podmiotem przeprowadzającym lustrację jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Wiejskich Spółdzielni Mieszkaniowych.