Komunikaty

Plan przeglądów gazowych-Robotnicza I termin

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie działając na podstawie §113 Statutu Spółdzielni postanawia przeprowadzić obowiązkowy okresowy przegląd instalacji gazowej w całych zasobach SM „Morsbud”.

Przegląd zostanie dokonany przez firmę SafeGas

1.Robotnicza 20a,20b – 16.02.2022(środa) g 16-18

2. Robotnicza 23,23a,23b – 17.02.2022(czwartek) g. 16-18:30

3. Robotnicza 24,24A – 18.02.2022(piątek) g. 16-18:30

4. Robotnicza 24b,24c – 21.02.2022(poniedziałek) g 16-18:30

5. Robotnicza 24d,24e – 22.02.2022(wtorek) g 16-18:30