Komunikaty

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z § 83 Statutu, uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2022 z dnia 31.01.2022r., Uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej nr 5/02/2022 z dnia 15.02.2022r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie uprzejmie informuje o zmianie opłat zależnych stawek opłat w pozycji:

 1. Eksploatacja – zmiana stawi opłaty eksploatacyjnej ma na celu pokrycie wzrostu kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w tym: m.in.:
 • Zmiana opłaty eksploatacyjnej związana jest z corocznym wzrostem rynkowych cen towarów i usług i wynika to m.in. z wzrostu najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – płacy minimalnej orz wzrost cen czynników produkcji i ich pochodnych, wzrostem wysokości wynagrodzenia kadry zarządzającej Spółdzielni.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „MORSBUD” zawarła od dnia 01.12.2021r. nową umowę na utrzymanie czystości dla nieruchomości przy ul. Lenartowicza 6-9. W oparciu o rzeczywiste koszty na sprzątanie, wzrost kosztów pracy oraz planowane koszty na utrzymanie zieleni i formowanie krzewów dokonano nowej kalkulacji stawki na utrzymanie czystości – sprzątanie i utrzymanie zieleni.

Stawka eksploatacji podstawowej  od dnia 01 czerwca 2022 roku wynosi:

 1. Lenartowicza 6-9a– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,26 zł/m2 p.u. na 3,04 zł/m2 p.u.
 2. Lenartowicza 21-22a– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,26 zł/m2 p.u. na 3,04 zł/m2 p.u.
 3. Pl. Zgody 1– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,71 zł/m2 p.u. na 3,44 zł/m2 p.u.
 4. Robotnicza 15,16, Studzienna 34– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,26 zł/m2 p.u. na 3,01 zł/m2 p.u.
 5. Robotnicza 20a-20b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,26 zł/m2 p.u. na 3,01 zł/m2 p.u.
 6. Robotnicza 23-23b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,26 zł/m2 p.u. na 3,01 zł/m2 p.u.
 7. Robotnicza 24-24e– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,26 zł/m2 p.u. na 3,01 zł/m2 p.u.
 8. Grzymińska 7a-7b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,26 zł/m2 p.u. na 3,01 zł/m2 p.u.
 9. Grzymińska 9-9b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,26 zł/m2 p.u. na 3,01 zł/m2 p.u.

Stawka eksploatacji podstawowej  od dnia 01 czerwca 2022 roku dla miejsc postojowych wynosi:

 1. Garaż podziemny Robotnicza 24                                                                             -za miejsce postojowe własnościowe: 84,20 zł/mc + VAT

                       -za wynajem miejsca postojowego: 185 zł/mc + VAT

 1. Garaż podziemny Pl. Zgody 1                                                                                       – za miejsce postojowe własnościowe: 70,00 zł/mc + VAT

                          – za wynajem miejsca postojowego: 185 zł/mc + VAT

 

Fundusz remontowy – zmiana stawki na fundusz remontowy podyktowana jest wykonaniem robót budowlanych związanych z remontem budynku.

Stawka na fundusz remontowy od dnia 01 czerwca 2022 roku wynosi:

 1. Lenartowicza 6-9a– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 0,88 zł/m2 p.u. na 2,00 zł/m2 p.u.
 2. Lenartowicza 21-22a– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 0,88 zł/m2 p.u. na 2,00 zł/m2 p.u.
 3. Pl. Zgody 1– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 0,88 zł/m2 p.u. na 2,00 zł/m2 p.u.
 4. Robotnicza 15,16, Studzienna 34– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 0,88 zł/m2 p.u. na 3,20 zł/m2 p.u.
 5. Robotnicza 20a-20b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 0,88 zł/m2 p.u. na 2,00 zł/m2 p.u.
 6. Robotnicza 23-23b -dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 0,88 zł/m2 p.u. na 2,00 zł/m2 p.u.
 7. Robotnicza 24-24e– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 0,88 zł/m2 p.u. na 2,00 zł/m2 p.u.
 8. Grzymińska 7a-7b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 0,88 zł/m2 p.u. na 3,00 zł/m2 p.u.
 9. Grzymińska 9-9b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 0,88 zł/m2 p.u. na 2,00 zł/m2 p.u.

 Zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty dotyczącej Pana/Pani lokalu mieszkalnego zostanie dostarczone w miesiącu maju 2022r.