Komunikaty

Zmiana stawek za media

Szanowni Państwo,

Zarząd SM „Morsbud” informuje o zmianach w opłatach za mieszkania obowiązujących od 01.02.2022 r.

1) Uchwała Zarządu nr 01/01/22  z dnia 14.01.2022 r. wprowadza :

– zmianę stawki podatku od nieruchomości;

– zmianę stawki za wywóz odpadów komunalnych;

– zmianę stawki za energię elektryczną;

– zmianę stawki za zimną wodę i ścieki;

– zmianę stawki za ciepłą wodę;

– zmianę stawki za gaz(od osoby).

Zestawienie stawek obowiązujących od 01.02.2022 znajduje się w gablotach.

Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłaty za mieszkania obowiązujące od 01.02.2022 r. są dostarczane przez pracowników do skrzynek pocztowych lub zostały wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej/Poczty Polskiej.

Zarząd SM „Morsbud”