Komunikaty

Zawiadomienie nr 1 o zmianie porządku obrad WZ 28.09.2022

Zawiadomienie nr 1 o zmianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 28.09.2022 r.(środa) o godz. 17:00 w auli  budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin.

Zarząd SM „Morsbud”  zawiadamia, iż na podstawie § 96 ust. 6 i 7 statutu SM „Morsbud” w związku z żądaniem członków Spółdzielni o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 23 projektów uchwał zmieniających projekt Statutu.

Zamiast pkt 14- „Omówienie projektu Statutu” – wprowadza się: „Dyskusja oraz głosowanie nad  23 projektami uchwał członków SM”

Pozostałe punkty porządku obrad pozostają bez zmian.

Uzupełnione dokumenty są wyłożone w siedzibie Spółdzielni oraz zamieszczone  na  stronie internetowej SM w zakładce e-czynsze.

Mandaty oraz karty do głosowania wydawane będą po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd SM rekomenduje używanie na WZ maseczki zasłaniającej usta i nos