Komunikaty

Zaproszenie do składania oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud” w Szczecin ul. Lenartowicza 9A zaprasza do złożenia oferty na sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne budynku przy Pl. Zgody 1.

Oferta powinna zawierać:

1) Miesięcznie wynagrodzenie ryczałtowe
2) Referencje od dotychczasowych zleceniodawców.

Oferty należy składać listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud”; ul. Lenartowicza 9A, 71-445 Szczecin lub na smmorsbud@wp.pl, biuro@smmorsbud.pl w terminie do 15.08.2017.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 01.09.2017.