Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert

S M „Morsbud” zaprasza do składania ofert na wymianę pionów zw,cw i cyrkulacji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud” w Szczecinie ul. Lenartowicza 9A zaprasza do składania ofert           na wykonanie n/w robót:

 

 

Wymiany pionowej instalacji z.w., cw i cyrkuacji   wraz z wymianą wodomierzy radiowych w budynku przy ul. Robotniczej 23, 23A i 23B;

 

Oferty winny zawierać:

– kosztorys ofertowy wraz zakresem prac;

– czas realizacji;

– warunki płatności i okres gwarancji;

– rekomendacje.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni, Szczecin, ul. Lenartowicza 9A w terminie do 31.03.2016r.