Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud” w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach przy ul. Robotniczej 20A, 20B, 23, 23A, 23B

Zakres prac obejmuje:

-dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów z szpachlowaniem nierówności

-dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii ( zejście do piwnic jednokrotnie) z szpachlowaniem nierówności

-dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad, grzejników i policzków schodowych

Oferta powinna zawierać:

1.Kosztorys

2.Referencje

3. Termin realizacji

Oferty należy składać do Biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie, ul. Lenartowicza 9A lub wysyłać na smmorsbud@wp.pl, biuro@smmorsbud.pl w terminie do 28.02.2018