Komunikaty

Wzór wniosku i oświadczenia do wyborów RN 2018

WNIOSEK:

Szczecin, dnia …………….2018r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud”

w Szczecinie

ul. Lenartowicza 9A

71-445 Szczecin

 

Zgłaszam kandydaturę Pana/Pani ……………………………………………………………………………………….

 

na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud”.

                                                                                                                      ………………………………………………………

                                                                                                                                     (czytelnie imię i nazwisko, podpis)

 

 

OŚWIADCZENIE:

                Szczecin, dnia ……………2018r.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud”

w Szczecinie

ul. Lenartowicza 9A

71-445 Szczecin

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SM „MORSBUD”

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud”.

Oświadczam, że nie zalegam z opłatami w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud”, o których mowa w art.4 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Oświadczam, że kandydując do Rady Nadzorczej Spółdzielni „Morsbud” nie naruszam zakazu konkurencji, o którym mowa w paragrafie 119 Statutu.

 

………………………………………………………..

         (podpis)