Komunikaty

Roczne przeglądy gazowe i wentylacyjne oraz pięcioletnie przeglądy elektryczne

Szanowni Państwo,

       Zarząd Sp-ni Mieszkaniowej „Morsbud” informuje, że w dniach od 04.11.2019 do 29.11.2019 w zasobach Sp-ni będą przeprowadzone nastepujące przeglądy:

1. Pięcioletni: przegląd instalacji elektrycznej wykonuje Zakład Instalatorstwa Elektrycznego-Mirosław Kucewicz w zasobach:

-Lenartowicza 6-9a; 21-22a

-Pl.Zgody 1

-Robotnicza 15,16,20A,20B

-Studzienna 34

2.Roczny: przegląd instalacji gazowej wykonuje SafeGas- Mateusz Kapłun w zasobach:

-Lenartowicza 6-9a; 21-22A

-Pl.Zgody 1

-Robotnicza 15,16;20A,20B;23,23A,23B;24,24A,24B,24C,24D,24E

-Grzymińska 7a,7b

-Grzymińska 9,9A,9B

3.Roczny: przegląd instalacji kominowych i wentylacyjnych  wykonuje Zakład Usług Kominiarskich-Leszek Kobylski w zasobach:

-Lenartowicza 6-9a; 21-22A

-Pl.Zgody 1

-Robotnicza 15,16;20A,20B;23,23A,23B;24,24A,24B,24C,24D,24E

-Grzymińska 7a,7b

-Grzymińska 9,9A,9B

     Wykonawcy poszczególnych przeglądów posiadają upoważnienia wystawione przez Sp-nię. Wykonawcy zamieszczą na drzwiach klatek schodowych terminy przeprowadzenia przedglądu wraz  z nr telefonu.

      Prosimy o udostępnianie lokali do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane Dz.U. z 2010 nr 243 poz 1623 z późn.zm.