Komunikaty

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

         W dniu 20.10.2023 r. pisemną rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył p. Cezary Machnacz.

          W imieniu członków S.M. „Morsbud” składamy panu Cezaremu Machnaczowi podziękowanie za pełną zaangażowania i troski o dobro Spółdzielni pracę związaną z realizacją obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji jej Przewodniczącego.