Komunikaty

Przegląd instalacji wentylacyjnej-Pl.Zgody 1- I termin

Szanowni Państwo,

W dniu 09.03.2022 godz. 16:00-18:00 odbędzie się przegląd instalacji kominowych i wentylacyjnych w budynku pl.Zgody 1.

Przegląd wykona Zakład Usług Kominiarskich-Leszek Kobylski.

Prosimy o udostępnianie lokali do przeprowadzenia przeglądu zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane Dz.U. z 2010 nr 243 poz 1623 z późn.zm.