Komunikaty

Prace budowlane w piwnicy budynku Robotnicza 23A

Zarząd S.M. „MORSBUD” informuje, że od dnia 22.04.2024 r. w piwnicy budynku  przy ul Robotniczej 23A prowadzone będą prace budowlane związane z wymianą odcinka kanalizacji  sanitarnej pod posadzką w piwnicy.

W okresie trwania prac mogą występować krótkotrwałe przerwy w dostawie wody do mieszkań.