Komunikaty

Postanowienia wstępne

Administracja Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa MORSBUD

ul. Lenartowicza 9a
71-445 Szczecin

Sekretariat: 91 422 30 26
Administracja i księgowość: 91 423 30 12
Fax: 91 422 30 26
Email: biuro@smmorsbud.pl

Przyjęcia interesantów: Pn-Pt 8:00-15:00
więcej informacji »

§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud” w Szczecinie i dalej zwana jest „Spółdzielnią”.

§ 2

  1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Szczecin.
  2. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 3

Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach spółdzielczych i organizacjach gospodarczych, tworzyć lub przystępować do tych organizacji dla realizacji celów statutowych.

I. Dział 1. Postanowienia wstępne