Komunikaty

Nowe stawki od 1 czerwca -utrzymanie czystości i domofony

Szanowni Państwo,

 

Zarząd SM „Morsbud” wraz z Radą Nadzorczą informują, że od 1 czerwca 2019 ulegną zmianie stawki:

1. za domofon z 1,80 zł na 2,20 zł

2. za utrzymanie czystości- z 0,35 na 0,45 zł/m2  (nie dotyczy Pl.Zgody 1)

zgodnie z uchwałą Zarządu  01/02/19.