Komunikaty

Nowe stawki normatywu spłaty kredytu mieszkaniowego.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2015r. ulega zmianie wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego.

Ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego wynosi w 2015r. 3,37 zł za 1m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu.