Komunikaty

Nowe pogotowie lokatorskie w służbie mieszkańcom i użytkownikom lokali SM Morsbudu.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z nowym pogotowiem lokatorskim. Zamieszczamy w dalszej części ważne informacje na temat zasad korzystania z jego pomocy.

Szanowni Mieszkańcy i użytkownicy Lokali

Od 01.09.2013r. usługa pogotowia lokatorskiego dla mieszkańców i użytkowników lokali Spółdzielni „Morsbud” jest wykonywana przez z firmę Serwis Bud Sp. z o.o.

 W związku z powyższym prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zakresu usług świadczonych przez Serwis Bud:

  • Roboty kanalizacyjne: pracownicy pogotowia lokatorskiego przy pomocy własnych narzędzi usuną niedrożności pionów i poziomów kanalizacyjnych, a także usuną przecieki na nich, o ile nie będzie to wymagało wymiany elementów instalacji. Za drożność pionów i poziomów w piwnicach odpowiada Spółdzielnia. Za stan instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz mieszkania odpowiada lokator. Zatem jeśli okaże się, że niedrożność rur wynikła z zaniedbania lokatora, np. jest zapchany syfon lub odpływ w wannie, lub podczas remontu „fachowiec” źle podłączył instalację, są braki w uszczelkach- to za przyjazd pogotowia lokatorskiego i naprawę zapłaci lokator. Lokator odpłatnie może zlecić pogotowiu lokatorskiemu wymianę syfonu lub innego wadliwego elementu. Przyjazd pogotowia kosztuje 60 pln netto; W ramach przyjazdu pogotowie wykona usługę udrożnienia instalacji za pomocą spirali ręcznej, a w przypadku użycia spirali mechanicznej – dodatkowo płatne 10 pln/mb netto. Pozostałe materiały i elementy są płatne wg cennika firmy Serwis Bud- koszty te ponosi lokator, jeśli awaria powstała z jego winy.

 

  • Roboty wodociągowe: pracownicy pogotowia usuną przecieki przy zaworach (uszczelnią dławik, wymienią uszczelkę lub głowicę) i inne drobne przecieki, jeśli te nie będą wymagały wymiany elementów instalacji. W przypadku poważnej awarii założą zawory odcinające na uszkodzonym odcinku instalacji. Dalszych napraw wymagających wymiany elementów musi dokonać Spółdzielnia lub jeśli awaria nastąpiła w mieszkaniu, z winy lokatora- napraw dokonuje lokator (ponosząc przy tym koszty przyjazdu pogotowia i zabezpieczenia usterki- nie mniej niż 60 pln netto). Dbałość o stan rur i zaworów w mieszkaniu lokatora należy do jego obowiązków. Na wniosek lokatora Spółdzielnia może (choć nie ma obowiązku) odpłatnie wymienić zużyty element instalacji. Zgodnie z regulaminem użytkowania lokali, wymiana i naprawa podejść wodno-kanalizacyjnych, wymiana uszczelek, naprawa baterii, wymiana wężyków przyłączeniowych – zaliczane są do obowiązków lokatorów.

 

 

  • Naprawy instalacji gazowej: polegają na zabezpieczeniu nieszczelności od głównego licznika do przyboru gazowego w mieszkaniu. Źle podłączona kuchenka gazowa obciąża odpowiedzialnością lokatora. Podłączenie kuchenki gazowej, jak i jej naprawa winna być zlecona pracownikom z odpowiednimi uprawnieniami.

 

  • Naprawy instalacji elektrycznej: obejmują wymianę żarówek na klatkach i zejściach do piwnic, naprawę przycisków świetlnych, zabezpieczenie przed porażeniem miejsca uszkodzenia instalacji, wymianę zabezpieczeń a także instalacji poza lokalem a także wymianę upalonych przewodów od ZK do mieszkania lokatora, wymianę śrub stykowych, awaryjną naprawę połączeń tablic głównych i WZL. Wszelkie naprawy elektryczności wewnątrz mieszkania można odpłatnie, we własnym zakresie, zlecać pogotowiu lub innym firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

 

Ponadto w zakresie obowiązków pogotowia lokatorskiego jest zabezpieczenie mienia Spółdzielni w innych okolicznościach, niewymienionych wyżej, mające na celu sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej zasobów Spółdzielni.

W pierwszej kolejności, jeśli to możliwe, prosimy zgłaszać awarie do Administracji Spółdzielni (7:30-15:00) – zwłaszcza jeśli są to przepalone żarówki, brak prądu na klatce schodowej, pourywane przyciski świetlne, zacięte zamki w drzwiach i kratach, uszkodzone drzwi wejściowe do klatki. Prosimy też zgłaszać do Administracji zalania, awarie bram garażowych, wjazdowych i furtek, usterki w domofonach oraz uszkodzenia skrzynek na listy.

Pracownicy pogotowia lokatorskiego zobowiązują się przyjechać na miejsce awarii w ciągu mniej niż 40 minut od zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie  pod numerem 665 888 868. Linia jest czynna całą dobę, także w soboty, niedziele i święta.

Firma Serwis Bud Sp. z o.o. posiada wykwalifikowanych pracowników i zapewnia im narzędzia, środki i materiały niezbędne do usunięcia awarii. Spółka ta jest także ubezpieczona na wypadek błędnych decyzji i źle wykonanych prac.