Komunikaty

Informacja o zmianie wysokości stawek opłat od czerwca 2023r.

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z § 83 Statutu, uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2023 z dnia 17.02.2023r., Uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej nr 1/02/2023 z dnia 27.02.2023r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie uprzejmie informuje o zmianie opłat zależnych  w pozycji:

I.  Eksploatacja – zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej ma na celu pokrycie wzrostu kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w tym: m.in.:  z corocznym wzrostem rynkowych cen towarów i usług i wynika to m.in. z wzrostu najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – płacy minimalnej oraz wzrost cen czynników produkcji i ich pochodnych.

Stawka eksploatacji podstawowej  od dnia 01 czerwca 2023 roku wynosi:

Lenartowicza 6-9a– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 3,04  zł/m2 p. u. na 4,30 zł/m2 p.u.

Lenartowicza 21-22a– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z  3,04 zł/m2 p.u. na 4,00  zł/m2 p.u.

Pl. Zgody 1– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 3,44  zł/m2 p.u. na 4,10 zł/m2 p.u.

Robotnicza 15,16, Studzienna 34– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 3,01  zł/m2 p.u. na 4,30 zł/m2 p.u.

Robotnicza 20a-20b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z  3,01 zł/m2 p.u. na 4,20 zł/m2 p.u.

Robotnicza 23-23b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 3,01 zł/m2 p.u. na 3,90 zł/m2 p.u.

Robotnicza 24-24e– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 3,01 zł/m2 p.u. na 4,10 zł/m2 p.u.

Grzymińska 7a-7b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z  3,01 zł/m2 p.u. na 4,00 zł/m2 p.u.

Grzymińska 9-9b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 3,01  zł/m2 p.u. na 3,90 zł/m2 p.u.

Stawka eksploatacji podstawowej  od dnia 01 czerwca 2023 roku dla miejsc postojowych wynosi:

Garaż podziemny Robotnicza 24 -za miejsce postojowe własnościowe: 123 zł/mc

 -za wynajem miejsca postojowego: 246 zł/mc

Garaż podziemny Pl. Zgody 1– za miejsce postojowe własnościowe: 98,40 zł/mc

 -za najem miejsca postojowego: 246 zł/mc

II. Fundusz remontowy – zmiana stawki na fundusz remontowy podyktowana jest wykonaniem robót budowlanych związanych z remontem budynku.

Stawka na fundusz remontowy od dnia 01 czerwca 2023 roku wynosi:

Lenartowicza 6-9a– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z  2,00 zł/m2 p.u. na 2,50 zł/m2 p.u.

Lenartowicza 21-22a– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,00 zł/m2 p.u. na 2,50 zł/m2 p.u.

Pl. Zgody 1– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,00 zł/m2 p.u. na 2,50 zł/m2 p.u.

Robotnicza 15,16, Studzienna 34– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 3,20 zł/m2 p.u. na 2,50 zł/m2 p.u.

Robotnicza 20a-20b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,00 zł/m2 p.u. na 2,50 zł/m2 p.u.

Robotnicza 23-23b -dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,00 zł/m2 p.u. na 2,50 zł/m2 p.u.

Robotnicza 24-24e– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,00 zł/m2 p.u. na 2,50 zł/m2 p.u.

Grzymińska 7a-7b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych pozostaje 3,00 zł/m2 p.u.

Grzymińska 9-9b– dla spółdzielczych i własnościowych lokali mieszkalnych z 2,00 zł/m2 p.u. na 2,50 zł/m2 p.u.

Dodatkowa opłata ustalona przez RN dla budynków:

  • Robotnicza 15,16; Studzienna 34— 3,2 zł/m2 p.u.
  • Pl.Zgody 1—1,60 zł/m2 p.u.

Zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty dotyczącej Pana/Pani lokalu mieszkalnego zostanie dostarczone w miesiącu czerwcu 2023r.

                                                                                                                       Zarząd SM  „Morsbud” w Szczecinie