Komunikaty

Informacja o przyjętych/nie przyjętych uchwałach WZ

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie w dniu 19 czerwca 2024r. przyjęło poniższe uchwały:

 • 1/2024 w sprawie:      wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie
 • 2/2024 w sprawie:      uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie.
 • 3/2024 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie.
 • 6/2024 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie(uchwała członków)
 • Poprawki nr 2,3,4,8 do uchwały nr 7/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad WZ
 • 7/2024 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie.
 • 8/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. „Morsbud” za 2023r
 • 9/2024 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.
 • 10/2024 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud” może zaciągnąć
 • 11/2024 w sprawie: zatwierdzenia wniosków zawartych w liście polustracyjnym sporządzonym w wyniku przeprowadzenia lustracji pełnej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
 • 12/2024 w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r.”
 • 13/2024 w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności S.M. „Morsbud” za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023”
 • 14/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Scheibe
 • 15/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Szpilkowskiemu
 • 16/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Irenie Bąkowskiej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie w dniu 19 czerwca 2024r. nie przyjęło  niżej wymienionych uchwał:

 • 4/2024 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie.
 • 5/2024 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie(uchwała członków)
 • Poprawki nr 1,4,6,7 do uchwały nr 7/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad WZ
 • 17/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Jackowi Adamiakowi