Komunikaty

Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki, baterii czy innego urządzenia elektrycznego, przenikają do gleby.

Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddawanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one poddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

Lista substancji niebezpiecznych zawartych w elektośmieciach:

 • Rtęć- zawarta jest w niektórych świetlówkach, może spowodować zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania
 • Związki bromu – stosowane są w komputerach mogą powodować schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.
 • Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia oraz zaburza funkcje rozrodcze.
 • PCB- pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące może powodować uszkodzenia wątroby, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt.
 • R-12 – czyli freon zwarty w klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej.
 • Azbest – używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu opłucnej.

Zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005r. oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i porządku w Gminach z dnia 13 września 1996r. konsument:

-Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.(art.36 ustawy ZSEE) . Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym(np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł.(art. 74 ustawy ZSEE)

– Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy ZSEE)

Wychodząc naprzeciw w.w ustawie Spółdzielnia dokonała montażu pojemników na zbiórkę:

 • świetlówek kompaktowych
 • baterii

Dodatkowo podajemy gdzie w Szczecinie można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt odpadów problemowych:

 • REMONDIS ul. Żołnierska 56 w godz. 8-22
 • Tom Sp. Z o.o. ul. Pomorska 112, Ludowa 15, Lipowa 16 w godz. 8-15
 • Stena ul. Letnia 25 w godz.8-15
 • Miejskie punkty zbiórki:
  • ul. Duńska 14 (naprzeciwko sklepu Netto) w godz. 8-16
  • ul. Dworska (pl. Słowińców) w godz. 7-15
  • ul.Firlika 31 w godz. 8-16
  • ul. Gdańska (zjazd na Wyspę Pucka, pod Trasą Zamkowa) w godz. 8-16
  • ul. Helska (róg Goleniowskiej) w godz. 9-17