Komunikaty

E-czynsze nowy sposób informacji o saldzie opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

Bez biegania bez dzwonienia dostęp do indywidualnego konta 24h.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,MORSBUD” uprzejmie informuje, że od dnia 17.12.2012r. wprowadzi możliwość zapoznawania się na bieżąco ze stanem salda opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych osobom posiadającym tytuł prawny do lokali za pośrednictwem strony                                     https://e-czynsze.smmorsbud.pl Na stronie tej są zamieszczone aktualne informacje o wymiarze miesięcznych opłat z wyszczgólnieniem składników opłat, o dokonanych z tego tytułu wpłatach oraz o saldzie konta. Dodatkowo zamieszczone są informacje o stanach rozliczeń wody.

Osoby zainteresowane dostępem do usługi winny wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej naszej Spółdzielni www.smmorsbud.pl zakładka formularze i złożyć go w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia niezwłocznie po złożeniu wniosku udostępni każdej zainteresowanej osobie indeks oraz hasło dostępu do indywidualnego konta. Dodatkowo aktywny link e-czynsze.smmorsbud.pl znajduje się w zakładce Komunikaty.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia nie będzie ponosiła odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Państwa identyfikatora i hasła osobom trzecim.