Komunikaty

Dyżury Rady Nadzorczej /aktualizacja/

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” przypomina, że w każdą drugą  środę miesiąca w godzinach od 17.00-18.00 w siedzibie  Spółdzielni w pomieszczeniu Rady /parter/ odbywają się dyżury Członków Rady przeznaczone dla Członków naszej Spółdzielni.

Jednakże z  przyczyn organizacyjnych prosimy o:

– mailowe (radanadzorcza@smmorsbud.pl) lub telefoniczne (91 422 30 26)  zgłoszenie zamiaru przyjścia na dyżur, najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania,

– podanie tematyki spraw, które będą omawiane z Członkami RN,

– podanie numeru telefonu do kontaktu.

Zapytania do Rady Nadzorczej S.M. „Morsbud” można również przekazywać bezpośrednio na adres mailowy:  radanadzorcza@smmorsbud.pl.