Komunikaty

Dyżury Rady Nadzorczej /aktualizacja/

Dyżury członka Rady Nadzorczej S.M. „Morsbud” w kolejnych miesiącach 2023/2024:

  • 11.2023 r.
  • 12.2023 r.
  • 01.2024 r.
  • 02.2024 r.
  • 03.2024 r.
  • 04.2024 r.
  • 05.2024 r.
  • 06.2024 r.

Najpóźniej na 7 dni roboczych  przed w/w  terminami na adresy email: radanadzorcza@smmorsbud.pl lub biuro@smmorsbud.pl prosimy zgłosić zamiar  przybycia na dyżur,  podanie tematyki spraw, które będą omawiane z Członkami RN oraz podanie numeru telefonu do kontaktu.