Komunikaty

Awaria instalacji centralnego ogrzewania na ul.Robotniczej 23/24 – nowe informacje

Co jest przyczyną, że nie ma ogrzewania?
 
Przyczyną braku ogrzewania w budynkach Robotnicza 23 i Robotnicza 24 jest pęknięcie pionu c.o. zasilającego mieszkania dostępne z klatki pod adresem Robotnicza 24b, którego efektem był wyciek widoczny w garażu podziemnym. W czasie próby zatrzymania wycieku okazało się, że niesprawne są zawory podpionowe oraz zawory na węźle ciepłowniczym, który zasila oba budynki. To doprowadziło do sytuacji, gdy konieczne było spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz wyłączenie zainstalowanej na węźle pompy obiegowej. Z tego powodu skutki awarii odczuwają mieszkańcy obu budynków zasilanych przez wspólny węzeł ciepłowniczy.
 
Dlaczego do tej pory nie usunięto awarii?
 
Instalację c.o. wykonano w technologii NIBCO, która po latach okazała się być bardzo problematyczna i nietrwała w użytkowaniu. Wiele firm nie podejmuje się naprawy awarii tych instalacji. Spółdzielnia współpracuje z jednym sprawdzonym wykonawcą, ale nie mógł on przyjąć od nas zlecenia naprawy. Kilka dni zajęło znalezienie innej firmy, która chciała się tego podjąć. Następnym problemem okazała się konieczność sprowadzenia na zamówienie pewnych elementów systemu NIBCO, które dostarczono dopiero w czwartek po długim weekendzie majowym. Po przystąpieniu do naprawy awarii wykonawca stwierdził, że stan techniczny pionu c.o. jest zły nie tylko w miejscu pęknięcia, ale również na innych odcinkach, gdzie widoczne są uszkodzenia struktury materiału rur, co z dużym prawdopodobieństwem może doprowadzić do następnych awarii.
 
W związku z tym, po konsultacji z członkami Rady Nadzorczej, Zarząd podjął decyzję, że racjonalnym rozwiązaniem będzie rozważenie kompleksowej wymiany całego uszkodzonego pionu c.o. lub wszystkich pionów c.o. w budynku Robotnicza 24 na instalację w technologii polipropylenowej (PP). W zakres wyceny wejdzie również wymiana wszystkich niesprawnych zaworów na instalacji c.o. Obecnie czekamy na oferty cenowe od firm wykonawczych. Po ich otrzymaniu konieczne będzie podjęcie decyzji o zakresie prac i zaplanowanie finansowania tego nieprzewidzianego wydatku.
 
Serdecznie przepraszamy za zaistniałe niedogodności oraz zapewniamy o podjęciu wszelkich starań pozwalających uniknąć tego typu problemów w przyszłości.