Komunikaty

1 stycznia 2020r. wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła

Szczecin, 10.12.2019

INFORMACJA


Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje,  że od 1 stycznia 2020r. wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki- decyzja nr OSZ.4210.15.15.2019.167.XIXRN z dnia 26 listopada 2019r.

Ceny w grupie taryfowej A wzrosną o 5 %. Powyższa podwyżka zostanie uwzględniona w rozliczeniu ciepła za sezon grzewczy 2019/2020.