Komunikaty

Przegląd instalacji gazowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie działając na podstawie §113 Statutu Spółdzielni postanawia przeprowadzić obowiązkowy okresowy przegląd instalacji gazowej w całych zasobach SM „Morsbud”.

Przegląd zostanie dokonany w okresie od 18.02.2021-26.02.2021 przez firmę SafeGas.