Komunikaty

Lenartowicza 6-9A – zmiana stawki za fundusz remontowy

Informujemy, że w związku z spłatą kredytu na termomodernizację budynku Lenartowicza 6-9A z dniem 1 czerwca 2019 ulega zmianie odpis na fundusz remontowy tego budynku z 2,00 na 0,88 zł/m2.