Komunikaty

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie informuje, że przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób…