Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządumgr inż. Jacek Scheibe
Z-ca Prezesa–  
mgr inż. Ewa Pieńkowska

Przyjęcia interesantów:
Rejestracja osobista w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Lenartowicza 9a, lub telefoniczna pod numerem telefonu
91 422 30 26

Telefony służbowe członków Zarządu:

1. Prezes Zarządu Scheibe Jacek- 503 494 733

2. Z-ca Prezesa Zarządu Pieńkowska Ewa-  503 494 735