Rada Nadzorcza Spółdzielni

Przewodnicząca Rady Danuta Frontczak
Zastępca Przewodniczącej Sylwia Rydlińska
Sekretarz Rady Kamilla Jasionowska
Członek Rady Aleksandra Wesołowska
Członek Rady  

Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza  przyjmuje interesantów  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” przy ul. Lenartowicza 9a, od 17:00 do 18:00 w każdą pierwszą środę miesiąca :

06.04.2022

04.05.2022

08.06.2022

 

Sprawy można kierować także na pocztę elektroniczną:  radanadzorcza@smmorsbud.pl