Rada Nadzorcza Spółdzielni

Przewodniczący Rady Marek Maćkowski
Zastępca Przewodniczącego Danuta Frontczak
Sekretarz Rady Jolanta Gruszka
Członek Rady Franciszek Nowosielecki
Członek Rady Radosław Jóźwik

Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza  przyjmuje interesantów  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” przy ul. Lenartowicza 9a, od 18:00 do 19:00 w dniach:

08.01.2020

05.02.2020

04.03.2020

01.04.2020

06.05.2020

03.06.2020

Sprawy można kierować także na pocztę elektroniczną radanadzorcza@smmorsbud.pl