Rada Nadzorcza Spółdzielni

Przewodnicząca Rady Danuta Frontczak
Zastępca Przewodniczącej Sylwia Rydlińska
Sekretarz Rady Kamilla Jasionowska
Członek Rady Aleksandra Wesołowska
Członek Rady  

Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza  przyjmuje interesantów  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” przy ul. Lenartowicza 9a, od 17:00 do 18:00 w każda pierwszą środę miesiąca :

01.09.2021

06.10.2021

03.11.2021

01.12.2021

Sprawy można kierować także na pocztę elektroniczną radanadzorcza@smmorsbud.pl