Komunikaty

Wymiana podzielników c.o. – I termin dla Robotniczej 24E oraz II termin

 • Pl.Zgody 1 13.10.2020 15:00-17:00 tel. 662-286-151
 • Lenartowicza 21-22A 14.10.2020 10:00-12:00 tel. 881-792-563
 • Lenartowicza 6-9a 14.10.2020 10:00-12:00 tel. 881-792-563
 • Grzymińska 7A,7B, 9 14.10.2020 8:00-10:00 tel. 662-286-151
 • Grzymińska 9A,9B 14.10.2020 9:00-11:00 tel. 662-286-151
 • Robotnicza 16; Studz. 34 14.10.2020 9:00-11:00 tel. 662-286-151
 • Robotnicza 23,23A,23B 14.10.2020 11:00-12:00 tel. 662-286-151
 • Robotnicza 24,24A 14.10.2020 12:00-13:00 tel. 662-286-151
 • Robotnicza 24B 14.10.2020 12:30-13:30 tel. 662-286-151
 • Robotnicza 24C 14.10.2020 13:00-14:00 tel. 662-286-151
 • Robotnicza 24D 14.10.2020 14:00-15:00 tel. 662-286-151
 • I termin -Robotnicza 24E 14.10.2020 15:00-17:00 tel. 662-286-151